HS verzija 2-4

Horizontalne pumpe sa dvodjelnim kućištem

Ovaj proizvod se više ne proizvodi! Koristite naš alat za pronalaženje odgovarajuće zamjenske pumpe.