• Komplet za povišenje pritiska

Hydro 1000

Odgovarajući za:
  • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
  • Vodoopskrba
  • Distribucija vode

Kompletni sustavi za povišenje pritiska

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 50 °C
Maks. protok
489.4 m³/h
Glava maks.
113.8 m