• Komplet za povišenje pritiska

Hydro MPC

Odgovarajući za:
  • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
  • Industrijsko grijanje
  • Tretman pitke vode
  • Navodnjavanje
  • Vodoopskrba
  • Distribucija vode

Napredan i energetski efikasan sistem za podizanje pritiska čiste vode. Dostupno sa 2-6 paralelno povezanih pumpi. Integrisan napredni kontroler i svi potrebni dodaci

p maks.
16bara
Temperatura tečnosti
0 .. 60°C
Maks. protok
871.4m³/h
Glava maks.
165m