Hydro MPC-S

Sustavi za povišenje pritiska sa kontrolom UKLJ./ISKLJ.

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 60 °C
Maks.visina dizanja
160 m
Maks. protok
1221 m³/h