• Komplet za povišenje pritiska

Hydro Multi-E

Odgovarajući za:
  • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
  • Vodoopskrba
  • Distribucija vode

Energetski efikasan sustav za povišenje pritiska za povišenje pritiska čiste vode. Dostupno sa 2-4 paralelno povezane frekvencijski kontrolirane pumpe. Integrisan napredni kontrolor i svi potrebni dodaci

p maks.
16bara
Temperatura tečnosti
0 .. 60°C
Maks. protok
140.1m³/h
Glava maks.
163m