• Komplet za povišenje pritiska

Hydro Multi-S

Odgovarajući za:
  • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
  • Navodnjavanje
  • Vodoopskrba
  • Distribucija vode

Fabrički pripremljen sustav za povišenje pritiska u stanovima, hotelima, itd. Dostupno sa 2-3 paralelno povezane pumpe sa integrisanim kontrolorom i svim potrebnim dodacima

p maks.
16bara
Temperatura tečnosti
0 .. 70°C
Maks. protok
88.09m³/h
Glava maks.
105m