Hydro Solo-E

Hydro Solo-E je potpuno optimiziran sistem za povišenje pritiska dizajniran za sisteme u kojima je ključno održavati konstantan pritisak. Sadrži kontrolu konstantnog pritiska, procjenu protoka i instalaciju utakni i pumpaj.

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 60 °C
Maks.visina dizanja
148 m
Maks. protok
70 m³/h