• Komplet za povišenje pritiska

Hydro Solo-E

Odgovarajući za:
  • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
  • Vodoopskrba
  • Distribucija vode

Kompletni sustavi za povišenje pritiska

p maks.
16bara
Temperatura tečnosti
0 .. 70°C
Maks. protok
70.54m³/h
Glava maks.
148.4m