JP uređaj za povišenje pritiska

Mlazni pojačivači su samousisne, jednostepene centrifugalne pumpe sa rezervoarom pod pritiskom. Pojačivači su dizajnirani za razne primjene u vrtu i domaćinstvu, uključujući opskrbu vodom i prijenos.

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
49 m
Maks. protok
6 m³/h