KPL

Odgovarajući za:
  • Tretman pitke vode

KPL pumpa sa propelerom sa aksijalnim protokom je izrađena za visok protok na niskom pritisku.

p maks.
10bara
Maks. protok
925l/s
Glava maks.
10.8m