KPL

Odgovarajući za:
  • Tretman pitke vode

KPL pumpa sa propelerom sa aksijalnim protokom je izrađena za visok protok na niskom pritisku.

p maks.
10 bara
Maks.visina dizanja
10.8 m
Maks. protok
925 l/s