KPL

Odgovarajući za:
  • Tretman pitke vode
  • Kontrola plavljenja
  • Tretman otpadnih voda
  • Površinske poljoprivredne vode

KPL pumpa sa propelerom sa aksijalnim protokom je izrađena za visok protok na niskom pritisku.

p maks.
10 bara
Maks.visina dizanja
11 m
Maks. protok
313 l/s