• Circulator pumps

MAGNA1 N

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Centralni sistem hlađenja
  • Centralni sistem grijanja
  • Grijanje za porodične kuće
  • Hlađenje
  • Industrijsko grijanje

MAGNA1 N je verzija od nehrđajućeg čelika za primjene u kojima to mediji zahtijevaju (npr. topla voda u domaćinstvu). Sa MAGNA1 posao se obavlja na intuitivan i efikasan način.

p maks.
10bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 110°C
Maks. protok
55.82m³/h
Glava maks.
16.69m