• Cirkulacione pumpe

MAGNA1 N

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Centralni sistem hlađenja
  • Centralni sistem grijanja
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje za porodične kuće
  • Hlađenje
  • Industrijsko grijanje

MAGNA1 N je verzija od nehrđajućeg čelika za primjene u kojima to mediji zahtijevaju (npr. topla voda u domaćinstvu). Sa MAGNA1 posao se obavlja na intuitivan i efikasan način.

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 110 °C
Maks.visina dizanja
17 m
Maks. protok
56 m³/h