• Circulator pumps

MAGNA3

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Centralni sistem hlađenja
  • Centralni sistem grijanja
  • Grijanje za porodične kuće
  • Hlađenje
  • Industrijsko grijanje

Najbolji odabir ako su nadzor i praćenje sustava od ključnog značaja. MAGNA3 podržava sabirnicu polja preko opcionih CIM modula i ima TFT displej za intutivnu konfiguraciju inteligentnih karakteristika.

p maks.
16bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 110°C
Maks. protok
81.31m³/h
Glava maks.
18.22m