• Circulator pumps

MAGNA3 N

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Centralni sistem hlađenja
  • Centralni sistem grijanja
  • Grijanje za porodične kuće
  • Hlađenje
  • Industrijsko grijanje

Nabavite sve premium karakteristike i najbolje u klasi efikasnosti MAGNA3 u verziji od nehrđajućeg čelika, ako to zahtijevaju mediji (npr. topla voda u domaćinstvu).

p maks.
10bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 110°C
Maks. protok
70.77m³/h
Glava maks.
18.22m