Conex DIA

Odgovarajući za:
  • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama
  • Tretman pitke vode
  • Tretman otpadnih voda

Kontrolori za kvalitet vode, 1 ili 2 parametra