Conex DIA-G and DIS-G

Odgovarajući za:
  • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama
  • Tretman pitke vode
  • Tretman otpadnih voda

Jedinica za upozorenje na plin za detekciju plina