DID

Testiranje kao dodatak standardnom učinku i hidrostatičko testiranje prema zahtjevima UL, FM i NFPA 20

p maks.
3 bara