Measuring cells & Sensors

Odgovarajući za:
  • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama
  • Tretman pitke vode
  • Tretman otpadnih voda

Mjerne ćelije i senzori za vodu i plin

p maks.
10 bara