Fotometri

Odgovarajući za:
  • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama
  • Tretman pitke vode
  • Tretman otpadnih voda

Ručni fotometar za analizu i kalibriranje vode