MGE, MLE

Standardni normni motori sa kontrolom brzine