• Komplet za podizanje pritiska

MQ

Odgovarajući za:
  • Podizanje pritiska u kućnoj vodoopskrbi

Grundfos MQ sustavi za povišenje pritiska su sveobuhvatne jedinice izrađene za pumpanje čiste vode iz prekidnih spremnika i plitkih izvora, te za općenito povišenje pritiska u privatnim domovima, na farmama i za navodnjavanje. Sustavi za povišenje pritiska su pogodni za unutrašnju i vanjsku primjenu.

p maks.
8 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 35 °C
Maks.visina dizanja
45 m
Maks. protok
4 m³/h