MS 3

Odgovarajući za:

Potopni motori za SQ pumpe