• Potopne pumpe

MTS

Pumpa sa vijčanom osovinom za rashladnu tekućinu i ulje za sječenje

p maks.
100 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 80 °C
Maks.visina dizanja
1025 m
Maks. protok
55 m³/h