• Endsuction machine tool pumps

MTB

Odgovarajući za:
  • Desalinacija
  • Rudarstvo
  • Mašinska obrada
  • Pranje i čišćenje

Krajnje usisna pumpa sa dugom spojnicom i poluotvorenim Vortex radnim kolom.

p maks.
16bara
Temperatura tečnosti
0 .. 90°C
Maks. protok
90m³/h
Glava maks.
47.99m