• Stanice za podizanje

MLD

Odgovarajući za:
  • Otpadna voda - Komercijalni objekti
  • Kućna otpadna voda

Grundfos MULTILIFT MLD podizne stanice sa dvije pumpe su kompletna rješenja koja sadrže spremnik zapremine 270 litara izrađen za skupljanje i pumpanje otpadne vode iz domaćinstva iz određenih uređaja, naročito u kućama sa više porodica.

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
21 m
Maks. protok
17 l/s