• Krajnji usis zatvoreno spojnicom, jednostepene

NB, NBE

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Biogorivo
  • Tretman pitke vode
  • Tretman otpadnih voda

Pumpe sa frontalnim usisom i zatvorenom spojnicom u skladu sa EN 733

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Maks. protok
1398 m³/h
Glava maks.
176.6 m