• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom

NB

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Biogorivo
  • Tretman pitke vode
  • Tretman otpadnih voda

Pumpe sa frontalnim usisom i zatvorenom spojnicom u skladu sa EN 733

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
176.6 m
Maks. protok
1398 m³/h