• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom

NB

Pumpe sa frontalnim usisom i zatvorenom spojnicom u skladu sa EN 733

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
177 m
Maks. protok
1398 m³/h