• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom

NBE

Pumpe sa frontalnim usisom i dugom spojnicom u skladu sa EN 733 sa MGE motorom

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
162 m
Maks. protok
515 m³/h