• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom

NBE

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Commercial hot water recirculation
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem hlađenja
 • Centralni sistem grijanja
 • Biogorivo
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Mašinska obrada
 • Odvodnja
 • Pranje i čišćenje
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Tretman pitke vode
 • Navodnjavanje
 • Distribucija vode
 • Tretman otpadnih voda

Pumpe sa frontalnim usisom i dugom spojnicom u skladu sa EN 733 sa MGE motorom

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
162 m
Maks. protok
509 m³/h