• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom

NBG, NBGE

Pumpe sa frontalnim usisom i dugom spojnicom u skladu sa ISO 2858

p maks.
25 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Maks.visina dizanja
177 m
Maks. protok
1398 m³/h