• Krajnji usis zatvoreno spojnicom, jednostepene

NBG, NBGE

Odgovarajući za:
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem grijanja
 • Grijanje za porodične kuće
 • Kontrola temperature
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Pranje i čišćenje
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Navodnjavanje
 • Vodoopskrba
 • Distribucija vode

Pumpe sa frontalnim usisom i dugom spojnicom u skladu sa ISO 2858

p maks.
25bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 140°C
Maks. protok
1201m³/h
Glava maks.
229.7m