NBG, NBGE

Pumpe sa frontalnim usisom i dugom spojnicom u skladu sa ISO 2858

Informacije o pumpi za vodu (MEI)
p maks.
25 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Maks.visina dizanja
163 m
Maks. protok
1400 m³/h