• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom

NBS, NBSE

Split-coupled end-suction pumps with NEMA motors and ANSI flange fittings.

Proizvod nije dostupan za vašu zemlju