• Endsuction long coupled single stage

NK

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Protivpožarna zaštita - Komercijalni objekti
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem hlađenja
 • Centralni sistem grijanja
 • Grijanje za porodične kuće
 • Pranje boca
 • CIP/SIP
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Mašinska obrada
 • Filtracija
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijska rješenja za protivpožarnu zaštitu
 • Industrijsko grijanje
 • Vodoopskrba
 • Tretman pitke vode
 • Navodnjavanje
 • Vodoopskrba
 • Distribucija vode
 • Tretman otpadnih voda

Standardne pumpe u skladu sa EN 733

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Maks. protok
1401 m³/h
Glava maks.
176.6 m