• Endsuction long coupled single stage

NKG, NKGE

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem grijanja
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Kontrola temperature
 • Industrijsko grijanje
 • Navodnjavanje
 • Vodoopskrba
 • Distribucija vode

Krajnje usisne pumpe sa dugom spojnicom u skladu sa ISO 2858

p maks.
25 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 170 °C
Maks. protok
2124 m³/h
Glava maks.
342.4 m