• Jednostepena pumpa sa dugom spojnicom i krajnjim usisom

NKG

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem grijanja
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Odvodnja
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Navodnjavanje
 • Dovod površinske vode
 • Distribucija vode

Standardne pumpe u skladu sa ISO 2858

p maks.
25 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Maks.visina dizanja
176 m
Maks. protok
1401 m³/h