• Jednostepena pumpa sa dugom spojnicom i krajnjim usisom

NKGE

Standardne pumpe u skladu sa ISO 2858 sa MGE motorom

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
114 m
Maks. protok
418 m³/h