• Endsuction long coupled single stage

NKGE

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem grijanja
 • Kontrola temperature
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Industrijsko grijanje
 • Navodnjavanje
 • Vodoopskrba
 • Distribucija vode

Standardne pumpe u skladu sa ISO 2858 sa MGE motorom

p maks.
16bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 120°C
Maks. protok
374.5m³/h
Glava maks.
114.2m