PM 1

PM 1 je regulator pritiska dizajniran za automatsku kontrolu pokretanja/zaustavljanja Grundfos pumpi i drugih pumpi za opskrbu vodom. PM 1 nudi osnovne funkcije upravljanja, kao i zaštitu od rada na suho i alarm za često pokretanje.

Temperatura tečnosti
0 .. 60 °C