Spremnici

GT rezervoari pod pritiskom su rezervoari dugog veka pogodni za kontrolu pritiska u kućnoj, komercijalnoj i industrijskoj primjeni u sistemima hladne vode i grijanja. Mogu se integrirati u različite pumpne sisteme.

p maks.
25 bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 90 °C