RMQ

Odgovarajući za:
  • Uzimanje kućne kišnice

Grundfos RMQ su jedinice za kišnicu izrađene za praćenje i kontrolu sustava kišnice u skladu sa EN 1717.

p maks.
8 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 35 °C
Maks.visina dizanja
45 m
Maks. protok
4 m³/h