• Pumpe za podzemne otpadne vode

S

Odgovarajući za:
  • Otpadna voda - Komercijalni objekti
  • Industrijske otpadne vode
  • Ponovna upotreba vode
  • Kontrola plavljenja
  • Tretman otpadnih voda
  • Transport otpadne vode

S pumpe su spektar pumpi za rotiranje sa kanalom za slobodni protok koje su posebno izrađene za crpljenje kanalizacije i otpadnih voda u širokom rasponu komunalnih i industrijskih primjena.

Temperatura tečnosti
0 .. 50 °C
Maks.visina dizanja
116 m
Maks. protok
1090 l/s