• Pumpe za podzemne otpadne vode

Veličina 54 => 21 kW

Odgovarajući za:
  • Otpadna voda - Komercijalni objekti
  • Industrijske otpadne vode
  • Ponovna upotreba vode
  • Kontrola plavljenja
  • Tretman otpadnih voda
  • Transport otpadne vode

S pumpe su spektar pumpi za rotiranje sa kanalom za slobodni protok koje su posebno izrađene za crpljenje kanalizacije i otpadnih voda u širokom rasponu komunalnih i industrijskih primjena.

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
58 m
Maks. protok
250 l/s