Veličina 70 => 155 kW

S pumpe su spektar pumpi za rotiranje sa kanalom za slobodni protok koje su posebno izrađene za crpljenje kanalizacije i otpadnih voda u širokom rasponu komunalnih i industrijskih primjena.

Temperatura tečnosti
0 .. 50 °C
Maks.visina dizanja
103 m
Maks. protok
1070 l/s