• Pumpe za podzemne vode

SQ 1

Odgovarajući za:
  • Dotok podzemne vode u kućanstvu
  • Podizanje pritiska u kućnoj vodoopskrbi
  • Dotok podzemne vode

Potopne pumpe

Temperatura tečnosti
0 .. 35 °C
Maks.visina dizanja
229.6 m
Maks. protok
1.7 m³/h