SQE-NE

Odgovarajući za:

Grundfos SQE-NE pumpe su kompaktne potopne pumpe izrađene za pomoćno pumpanje i skupljanje tekućine iz područja sa kontaminiranom podzemnom vodom.

Temperatura tečnosti
0 .. 35°C
Maks. protok
7.5m³/h
Glava maks.
144.1m