• Pumpe za podzemne vode

SQE-NE

Grundfos SQE-NE pumpe su kompaktne potopne pumpe izrađene za pomoćno pumpanje i skupljanje tekućine iz područja sa kontaminiranom podzemnom vodom.

p maks.
15 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 35 °C
Maks.visina dizanja
144 m
Maks. protok
8 m³/h