SQE-NE

Odgovarajući za:

Grundfos SQE-NE pumpe su kompaktne potopne pumpe izrađene za pomoćno pumpanje i skupljanje tekućine iz područja sa kontaminiranom podzemnom vodom.

Temperatura tečnosti
0 .. 35 °C
Maks. protok
7.5 m³/h
Glava maks.
144.1 m