SQE, model B motor & B pumpa, Sjeverna Amerika

Odgovarajući za:
  • Dotok podzemne vode

Grundfos SWQ pumpe su kompaktne potopne pumpe izrađene za primjene sa konstantnim pritiskom u okviru snabdijevanja privatnih domaćinstava, malih vodovodnih sustava i malih sustava za navodnjavanje podzemnim vodama.

Temperatura tečnosti
0 .. 35°C
Maks. protok
9m³/h
Glava maks.
59.91m