• Pumpe za podzemne vode

SQE 1

Odgovarajući za:
  • Dotok podzemne vode u kućanstvu
  • Podizanje pritiska u kućnoj vodoopskrbi
  • Dotok podzemne vode

Potopne pumpe sa varijabilnom brzinom motora

Temperatura tečnosti
0 .. 35 °C
Maks.visina dizanja
230 m
Maks. protok
2 m³/h