• Pumpe za podzemne vode

SQFlex

Odgovarajući za:
  • Solarne opcije u vodoopskrbi
  • Vodoopskrba
  • Livestock watering
  • Solar boosting and water supply solutions

Potopne pumpe za obnovljivu energiju sa ugrađenim pretvaračem za solarnu i vjetroenergiju, te izvore naizmjenične struje. Pogodno i za istosmjerni i naizmjenični napon

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C