• Submersible groundwater pumps

SQFlex

Odgovarajući za:
  • Solarne opcije u vodoopskrbi

Potopne pumpe za obnovljivu energiju sa ugrađenim pretvaračem za solarnu i vjetroenergiju, te izvore naizmjenične struje. Pogodno i za istosmjerni i naizmjenični napon

Temperatura tečnosti
0 .. 40°C