• Inline single stage pumps

TP

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem hlađenja
 • Centralni sistem grijanja
 • Grijanje za porodične kuće
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Pranje i čišćenje
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Tretman pitke vode
 • Navodnjavanje
 • Distribucija vode

Jednostepene linijske centrifugalne pumpe sa mehaničkom osovinskom brtvom. Pumpe su blisko povezane, tj. pumpa i motor su odvojene jedinice

Maks. protok
4374 m³/h
Glava maks.
139.4 m