• Linijske jednostepene pumpe

TP

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Commercial hot water recirculation
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem hlađenja
 • Centralni sistem grijanja
 • Grijanje za porodične kuće
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Pranje i čišćenje
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Tretman pitke vode
 • Navodnjavanje
 • Distribucija vode
 • Frost protection
 • Glavna osovina

Jednostepene linijske centrifugalne pumpe sa mehaničkom osovinskom brtvom. Pumpe su blisko povezane, tj. pumpa i motor su odvojene jedinice

p maks.
25 bara
Temperatura tečnosti
-40 .. 150 °C
Maks.visina dizanja
139.4 m
Maks. protok
4374 m³/h