TP

Jednostepene linijske centrifugalne pumpe sa mehaničkom osovinskom brtvom. Pumpe su blisko povezane, tj. pumpa i motor su odvojene jedinice

Informacije o pumpi za vodu (MEI)
p maks.
25 bara
Temperatura tečnosti
-40 .. 150 °C
Maks.visina dizanja
139 m
Maks. protok
2003 m³/h