• Linijske jednostepene pumpe

TP

Jednostepene linijske pumpe

p maks.
25 bara
Temperatura tečnosti
-40 .. 150 °C
Maks.visina dizanja
139 m
Maks. protok
2003 m³/h