TPE Serija 2000

Jednostepene linijske pumpe sa frekvencijskim pretvaračima

Informacije o pumpi za vodu (MEI)
p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Maks.visina dizanja
109 m
Maks. protok
1089 m³/h