• Linijske jednostepene pumpe

TPE Serija 2000

Jednostepene linijske pumpe sa frekvencijskim pretvaračima

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Maks.visina dizanja
132 m
Maks. protok
1089 m³/h