TPED Serija 1000

Jednostepene linijske pumpe sa dvije glave i frekvencijskim pretvaračima

Informacije o pumpi za vodu (MEI)
p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Maks.visina dizanja
107 m
Maks. protok
376 m³/h