• Linijske jednostepene pumpe

TPED Serija 1000

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Commercial hot water recirculation
 • Centralni sistem hlađenja
 • Centralni sistem grijanja
 • Biogorivo
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Tretman pitke vode
 • Navodnjavanje
 • Distribucija vode

Jednostepene linijske pumpe sa dvije glave i frekvencijskim pretvaračima

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Maks.visina dizanja
131 m
Maks. protok
429 m³/h