• Pumpe za podzemne otpadne vode

Unilift AP

Odgovarajući za:
  • Otpadna voda - Komercijalni objekti
  • Kućna otpadna voda
  • Industrijske otpadne vode

Pumpe za drenažu, fekalnu i otpadnu vodu iz domaćinstva

Temperatura tečnosti
0 .. 55 °C
Maks.visina dizanja
18.28 m
Maks. protok
9.44 l/s