UP A, Kućni uređaj za povišenje pritiska

UPA je kompaktna visokoefikasna in-line pumpa u kućnoj upotrebi koja služi za pojačanje protoka dizajnirana za stambene objekte. UPA povećava pritisak vode na potreban nivo kod tuševa, slavina i drugih točilišta.

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 95 °C
Maks.visina dizanja
12 m
Maks. protok
2 m³/h