• Circulator pumps

UP A, Kućni uređaj za povišenje pritiska

Odgovarajući za:
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje za porodične kuće
  • Industrijski kotlovi

Cirkulacijske pumpe

p maks.
10bara
Temperatura tečnosti
0 .. 110°C
Maks. protok
4m³/h
Glava maks.
12.56m