• Circulator pumps

UP, UPS Serija 100

Odgovarajući za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Centralni sistem grijanja
  • Hlađenje
  • Industrijsko grijanje

Neelektronski kontrolirane cirkulacijske pumpe za domaćinstva sa nadzorom brzine

p maks.
10bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 110°C
Maks. protok
14.4m³/h
Glava maks.
9.813m